أنا عندي فرح

Artist :
ناصف صبحي
Keynote :
E
-1 +1
Chords
E Guitar chord
A Guitar chord
D Guitar chord
E
A
D
E ukelele chord
A ukelele chord
D ukelele chord

أنا عندي فرح

العدد 1
A E D A E
أنا عندي فرح فرح فرح في قلبي
A E
فين فرح في قلبي فين فرح في قلبي
A E D
أنا عندي فرح فرح فرح في قلبي
A E
فين فرح في قلبي على طول
العدد 2
A E D A E
 أنا عندي محبة محبة محبة في قلبي
A E
فين محبة في قلبي فين محبة في قلبي
A E D
أنا عندي محبة محبة محبة في قلبي
A E
فين محبه في قلبي على طول
العدد 3
A E D
أنا عندي سلام سلام سلام في قلبي
A E
فين سلام في قلبي فين سلام في قلبي
A E D
أنا عندي سلام سلام سلام في قلبي
A E
فين سلام في قلبي على طول
العدد 4
A E D A
أنا عندي يسوع يسوع يسوع في قلبي
A E
فين يسوع في قلبي فين يسوع في قلبي
A E D
أنا عندي يسوع يسوع يسوع في قلبي
A E
فين يسوع في قلبي على طول